• 2993842006
  • trande-thdaian2b@edu.viettel.vn
  • ẤP Ngan Rô 2
 Bước vào một chặng đường học tập mới, các em học sinh khối 6 không khỏi bỡ ...
Trong tiết học Giáo dục công dân, cô giáo Nguyễn Bích Hòa đã hướng dẫn các em học sinh bày tỏ về ước mơ của mình cũng như mong muốn đóng góp cho gia đình, nhà trường và xã hội. Đây chính là cơ hội để các em thể hiện quan điểm, góc nhìn của một học sinh chủ động trong việc định hướng tương lai của bản thân. Đồng thời, qua đó, các em xác định đúng ...
> Xem chi tiết

Tin tức mới
Thầy, cô nổi bật
Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn C

Giáo viên

    Nguyễn Văn D

    Nguyễn Văn D

    TS Tâm lý