• 2993842006
  • trande-thdaian2b@edu.viettel.vn
  • ẤP Ngan Rô 2
Ban giám hiệu Trường TH Đại Ân 2B thông báo LỊCH THI KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CÁC MÔN SONG NGỮ SINGAPORE Ban giám hiệu Trường TH Đại Ân 2B thông báo tới phụ huynh HS lịch thi kiểm định chất lượng dành cho học sinh các lớp song ngữ Singapore. Kính mong các bậc phụ huynh phối hợp và đôn đốc các con ôn thi đạt kết quả tốt. Lịch thi cụ thể như sau:        ...
> Xem chi tiết

Tin tức mới
Thầy, cô nổi bật
Nguyễn Văn C

Nguyễn Văn C

Giáo viên

    Nguyễn Văn D

    Nguyễn Văn D

    TS Tâm lý